nijaki

Wielki słownik ortograficzny PWN*

nijaki; -acy
rodzaj nijaki rodzaju nijakiego (skrót: r.n.)

Słownik języka polskiego PWN*

nijaki
1. pot. «przeciętny»
2. pot. «żaden»

• nijakość
rodzaj nijaki «cecha rzeczowników liczby pojedynczej oznaczających istoty niedorosłe fizycznie, a także rzeczowników nieżywotnych zaliczanych do tej grupy przez analogię formalną»

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego