niszczący

Słownik języka polskiego PWN*

niszczyć
1. «powodować duże straty materialne»
2. «powodować zużywanie lub psucie się»
3. «powodować utratę zdrowia»
4. «pozbawiać kogoś czegoś»
niszczyć się
1. «ulegać niszczącemu działaniu różnych czynników»
2. «tracić zdrowie»
3. «niszczyć wzajemnie jeden drugiego»
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego