niszczycielski

Wielki słownik ortograficzny PWN

Słownik języka polskiego PWN

niszczyciel
1. «ten, kto coś niszczy»
2. «uniwersalny okręt wojenny»

• niszczycielski • niszczycielka

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
  • ... budowę wymagało olbrzymiej pracy. Po
    walkach powstańczych, a szczególnie po
    niszczycielskich akcjach
    niemieckich saperów, zwały gruzów na tym terenie sięgały niemal...
  • ... Młody człowiek, wychowany w atmosferze antypoznawczej, karmiony spopularyzowanym freudyzmem (którego niszczycielskich skutków dotychczas jeszcze nie ogarnięto), może nie zdawać sobie sprawy...
  • ... już druga połowa XIX wieku, kiedy Francję dotknęła gwałtowna fala niszczycielskiej filoksery. W tej sytuacji południowowłoskie wina znalazły tam rynek nadzwyczaj...
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego