rujnować

Słownik języka polskiego PWN*

rujnować
1. «doprowadzać do ruiny, zniszczenia»
2. «doprowadzać do krachu finansowego»
3. «powodować utratę sprawności fizycznej lub równowagi psychicznej»
rujnować się «doprowadzać się do krachu finansowego»
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego