oczerniać

Słownik języka polskiego PWN*

oczernićoczerniać «rozgłosić o kimś nieprawdziwe informacje, przedstawiające go w niekorzystnym świetle»
oczernić sięoczerniać się
1. «oczernić samego siebie»
2. «oczernić jeden drugiego»

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego