odżywiać się

Słownik języka polskiego PWN

odżywić sięodżywiać się
1. odżywiać się «żywić samego siebie»
2. «jedząc obficie, powrócić do dobrej formy»

Porady językowe

Znaki mniejszości i większości
17.03.2017
W pkt. 6 karty oceny świadczeniobiorcy kierowanego do zakładu opiekuńczego, stanowiącej załącznik nr 1 do rozporządzenia Min. Zdrowia z 23.12.2010r. jest zapis:

Poruszanie się po powierzchniach płaskich:
0= nie porusza się lub do < 50m
5= niezależny na wózku, wliczając zakręty > 50m
10= spacery za pomocą słowną lub fizyczną jednej osoby > 50m
15= niezależny, ale może potrzebować pewnej pomocy np. laski >50m

Moja wątpliwość dotyczy odczytania treści z uwzględnieniem użytych symboli matematycznych.
dieta
4.10.2012
Dawniej dieta oznaczała specjalny sposób żywienia, zwłaszcza w chorobie (np. dieta bezglutenowa). Potem – w ogóle pewien sposób odżywiania (np. dieta sportowców). Ostatnio usłyszałem od lekarki, że mam solić dietę. Czy dieta dzisiaj to tyle, co żywność, pokarm?
budżet
28.01.2005
Dlaczego w słowie budżet wymawiamy jako [d-ż] (jak w wyrazie drzewo)? Czy istnieją jeszcze jakieś wyjątki tego typu (poza wyrazami utworzonymi przez dodanie przedrostka, takimi jak odżywiać, odżywka itp.)?

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
  • ... meduzy czy żebropławy, musiały tam więc być już inne organizmy odżywiające się jednokomórkowym planktonem roślinnym. Nic więc dziwnego, że paleontologiczne przesłanki sugerujące...
  • ... po kilku pokoleniach liczebność osobników potomnych. Ponadto wzrasta liczba aktywnie odżywiających się osobników z funkcjonalnym aparatem czułkowym. Kolejne pokolenia potomstwa są więc...
  • ... głównego, nie kończącego się łańcucha bytu ludzkiego, jakim jest czynność odżywiania się, podlega tyleż prawom przymusu biologicznego, co estetycznej wyobraźni. Posiłek staje...

Encyklopedia PWN

proces pobierania przez roślinę dwutlenku węgla z powietrza (lub z wody) oraz roztworów soli mineralnych ze środowiska glebowego (lub wodnego);
teoria próchnicznego odżywiania się roślin, teoria próchnicowego (humusowego) odżywiania roślin, próchnicowa teoria odżywiania roślin,
pogląd, według którego podstawowym pokarmem dla roślin jest próchnica i woda;
teoria mineralnego odżywiania się roślin, mineralna teoria odżywiania roślin,
pogląd, według którego bezpośrednim pokarmem roślin są sole mineralne (rozpuszczone w wodzie i pobierane z gleby przez korzenie) oraz dwutlenek węgla asymilowany z powietrza;

Synonimy

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Młodzieżowe słowo roku 2019

Zapraszamy do udziału w plebiscycie na Młodzieżowe słowo roku 2019. 
Zgłoszone słowo nie musi być nowe, slangowe ani najczęstsze. Doceniamy istotność tematu oraz kreatywność języka!

Pobierz bezpłatny e-book
„Pułapki ortografii"
prof. Jerzego Bralczyka!

Uwaga, do ebooka zostały dołączone informacje handlowe w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, toteż jego zamówienie wymaga wyrażenia poniższych zgód.

Wyślij

Weź udział w akcji „Młodzieżowe słowo roku 2019” i odbierz darmowy e-book!