odbijacz

Wielki słownik ortograficzny PWN

od•bijacz -cza; -cze, -czy

Słownik języka polskiego PWN

odbijacz
1. «pracownik w drukarni odbijający na maszynie ręcznej szpalty lub kolumny do korekty»
2. «worek wypełniony zwykle pociętym korkiem, chroniący burtę statku przed uszkodzeniami przy dobijaniu do nabrzeża lub do innego statku»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego