odczyszczać

Wielki słownik ortograficzny PWN

od•czyszczać -am, -ają

Słownik języka polskiego PWN

odczyścićodczyszczać «czyszcząc, uczynić coś ponownie czystym»
odczyścić sięodczyszczać się
1. «odczyścić samego siebie»
2. «zostać odczyszczonym»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego