odejmować

Słownik języka polskiego PWN*

odjąćodejmować
1. «wziąć część z jakiejś całości»
2. «oddzielić coś, co było częścią jakiejś całości»
3. «odłączyć coś, co przez jakiś czas było z czymś złączone»
4. «zmniejszyć jedną wielkość o drugą, otrzymując w wyniku tego działania różnicę»
5. «przy odczytywaniu działania matematycznego: słowo oznaczające znak odejmowania»
6. «odebrać coś komuś»
odejmowanie «działanie arytmetyczne polegające na zmniejszaniu jednej wielkości o drugą, którego wynikiem jest trzecia wielkość zwana różnicą»

Synonimy

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego