odrętwienie

Słownik języka polskiego PWN*

odrętwienie
1. «stan zesztywnienia, utraty czucia lub zdolności poruszania»
2. «stan zobojętnienia, utraty zdolności do działania»
odrętwiały
1. «niezdolny do ruchu lub pozbawiony czucia»
2. «zobojętniały, pozbawiony zdolności działania»
3. «wyrażający taki stan»

• odrętwiałość
odrętwieć
1. «utracić zdolność poruszania lub stracić czucie»
2. «zobojętnieć, stracić zdolność działania»

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego