sztywność

Słownik języka polskiego PWN*

sztywny I
1. «tak mało giętki, że utrzymuje swoją formę, nie ugina się ani nie odkształca w inny sposób»
2. «doprowadzony do takiej konsystencji, że nie da się wylać»
3. «o ciele ludzkim lub zwierzęcym: zastygły po śmierci»
4. «o częściach ciała: niedający się zginać, zdrętwiały»
5. «trzymający się prosto, niewykonujący zbędnych ruchów; też o czyichś ruchach, czyjejś postawie: pozbawiony elastyczności»
6. «ściśle określony i niepodlegający zmianom»
7. «nieumiejący dostosować się do zmieniającej się sytuacji»
8. «zachowujący się niespontanicznie, często w sposób skrępowany»
9. «pozbawiony spontaniczności, oficjalny»
10. pot. «o człowieku: nieżywy»
11. pot. «zupełnie pijany»

• sztywno, sztywnie • sztywność

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego