odrobineczka

Wielki słownik ortograficzny PWN

o•drobinecz•ka -cz•ce, -cz•kę; -czek

Słownik języka polskiego PWN

odrobina
1. «bardzo mała ilość czegoś»
2. «mały stopień intensywności czegoś»

• odrobinka, odrobineczka
odrobinę I «zaimek nieokreślony komunikujący o niedużej ilości rzeczy lub o niewielkim stopniu natężenia cechy lub stanu»
• odrobinkę, odrobineczkę
odrobinę II «troszkę, nieco»
• odrobinkę, odrobineczkę

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego