ograniczać

Słownik języka polskiego PWN*

ograniczyćograniczać
1. «ująć w pewne granice przestrzenne»
2. «zacieśnić zakres czegoś»
3. ograniczać «być granicą czegoś»
ograniczyć sięograniczać się
1. «zmniejszyć zakres swego działania, posiadania itp.»
2. «zostać ograniczonym do czegoś»
3. «zużyć coś w sposób oszczędny»
4. ograniczać się «być oszczędnym»
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego