oponent

Wielki słownik ortograficzny PWN

oponent -n•cie; -n•ci, -n•tów

Słownik języka polskiego PWN

oponować
1. «być odmiennego zdania»
2. «wyrażać sprzeciw wobec czegoś»

• oponent • oponentka

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Porady językowe

opozycja
15.06.2011
Czy zdanie: „Skorzysta na tym opozycja prezydenta miasta” jest prawidłowe? Chodzi mi o opozycja prezydenta miasta. Czy nie należałoby użyć raczej opozycja dla/ wobec prezydenta lub opozycja przeciw prezydentowi? Zaznaczam, że chodzi o klub radnych będących w opozycji do prezydenta.
nazwy stron w umowie
5.03.2015
Wyobraźmy sobie konkurs, którego uczestnicy występują w rolach referenta oraz oponenta. W regulaminie konkursu nazwy Referent i Oponent pisane są z dużej litery. Pytania:
1. Czy poprawne jest pisanie wymienionych nazw w regulaminie z dużej litery ?
2. Czy nazwy pisane w regulaminie z dużej litery powinny być w taki sam sposób pisane we wszystkich tekstach dotyczących tego konkursu, czy też poza regulaminem mogą być pisane z małej litery; które z tych rozwiązań jest bardziej poprawne ?
co i czemu
23.12.2013
Mój oponent twierdzi, że – cytuję – „używanie słowa czemu świadczy o niskim kapitale kulturowym”. Upiera się, że czemu można uznać za poprawne wyłącznie w języku potocznym. Czy tak jest naprawdę?
Niecierpliwie oczekując na odpowiedź
Adam

Ciekawostki

OPONENT, OPORTUNISTA
Nasz oponent w sporze lub dyskusji to osoba zajmująca stanowisko przeciwne do naszego. Oportunista natomiast to nie ktoś, kto stawia opór (jak się czasem mylnie przypuszcza),

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
  • ... by przekształcić Rosję z adwersarza w lojalnego partnera wspólnoty euroatlantyckiej.
    Oponenci rozszerzenia twierdzą, że nie można zrobić niczego, co mogłoby w...
  • ... itd. Jest wygodne, bo nie wymaga żadnych tłumaczeń, zamyka usta oponentom i natychmiast nobilituje. Kultowy jest więc Wharton i "Matrix", Stasiuk...
  • ... wzorem. Nie istniały możliwości wyłamania się z obowiązującego schematu. Miejsce oponentów było w więzieniu lub "w piachu", jak tego dowodziła nauka...
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego