osłabienie

Słownik języka polskiego PWN*

osłabienie «stan słabości fizycznej lub umysłowej»
osłabićosłabiać
1. «uczynić słabym lub słabszym pod względem fizycznym lub jakimkolwiek innym»
2. «zmniejszyć trwałość lub siłę czegoś»
osłabić sięosłabiać się «osłabić samego siebie»
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego