wyczerpany

Wielki słownik ortograficzny PWN

wyczer•pać -pię, -pią; -p•cie

Słownik języka polskiego PWN

wyczerpaćwyczerpywać
1. «czerpiąc czymś, wybrać do końca płyn lub coś sypkiego»
2. «zużyć, wyeksploatować coś»
3. «spowodować utratę sił fizycznych i psychicznych»
4. «powiedzieć już wszystko na dany temat»
wyczerpanie «utrata sił fizycznych i psychicznych»
wyczerpać sięwyczerpywać się
1. «zostać wyczerpanym, zużytym, wykorzystanym do końca»
2. «bardzo się zmęczyć»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego