otępienie

Słownik języka polskiego PWN*

otępienie
1. «stan zaniku wrażliwości lub energii»
2. «stały, postępujący spadek sprawności intelektualnej, spowodowany zmianami w ośrodkowym układzie nerwowym»
otępiały «niezdolny do reagowania; też: wyrażający otępienie»
otępićotępiać «uczynić niewrażliwym i biernym»

Synonimy

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego