otworzenie

Wielki słownik ortograficzny PWN

otwar•cie; -rć
otwar•cie (szczerze, wprost); -ej
otwar•ty; -r•ci
otworzyć -worzę, -worzą; -wórz, -wórz•cie; otworzył (a. otwarł), otworzyła (a. otwar•ła), otworzyli (a. otwar•li); otworzywszy (a. otwarł•szy); otworzony a. otwar•ty

Słownik języka polskiego PWN

otwarty
1. «niczym nieograniczony przestrzennie»
2. «bez dachu lub z opuszczonym dachem»
3. «o sklepie, instytucji, wystawie itp.: czynny»
4. «skierowany do wszystkich, przeznaczony dla wszystkich lub taki, w którym każdy może wziąć udział»
5. «jawny i wyraźny»
6. «taki, który jest gotów na przyjęcie nowych idei lub propozycji; też: o poglądach i postawie takiej osoby»
7. «taki, który nie ukrywa swoich myśli i uczuć; też: o zachowaniu i wyglądzie takiej osoby»

• otwartość
otworzyćotwierać
1. «sprawić, że coś przestaje być zamknięte»
2. «rozpocząć pracę jakiejś instytucji, działalność jakiejś organizacji itp.»
3. «rozchylić ściśle przylegające do siebie części»
4. «rozpostrzeć coś złożonego»
5. «uczynić coś dostępnym»
6. «dać znak informujący o rozpoczęciu jakichś działań»
7. «stanowić rozpoczęcie czegoś»
8. «przeciąć coś operacyjnie, umożliwiając dostanie się do wnętrza»
dzień otwarty «dzień, w którym osoby zainteresowane mogą zapoznać się z pracą jakiejś instytucji i uzyskać potrzebne informacje»
głoska otwarta «samogłoska»
gruźlica otwarta «stadium gruźlicy, w którym jest ona zaraźliwa»
lecznictwo otwarte «leczenie chorych w ambulatoriach i przychodniach»
list otwarty «pismo adresowane do jakiejś osoby lub grupy osób, ale podane do wiadomości publicznej»
miasto otwarte «w czasie wojny: miasto, którego według prawa międzynarodowego nie wolno ostrzeliwać ani bombardować»
otwarcie I
1. «szczerze, wprost»
2. «jawnie»
otwarcie II
1. «bycie otwartym, czynnym»
2. «początek partii, rozgrywki rozgrywany według określonych reguł»
otwarcie ksiąg rachunkowych «wpisanie do ewidencji stanów składników majątku i źródeł jego finansowania na początek roku obrotowego na podstawie bilansu zamknięcia zamykającego poprzedni rok obrotowy»
otwarta przestrzeń «teren odkryty, niezabudowany i nieporośnięty drzewami»
otwarta scena «scena bez kurtyny albo z podniesioną, rozsuniętą kurtyną»
otworzyć sięotwierać się
1. «dać się odemknąć»
2. «rozchylić się szeroko»
3. «wyjawić swoje myśli, odczucia»
4. «stać się dostępnym»
5. «stać się widocznym»
6. «powstać, zaistnieć»
7. «stać się gotowym i chętnym na zmiany, na przyjęcie czegoś nowego»
8. «o ranie, przetoce itp: zacząć się jątrzyć»
sylaba otwarta «sylaba kończąca się samogłoską»
teren odkryty, otwarty «teren, na którym nie ma lasów, większych wzniesień ani zabudowań»
u otwarte «u zwykłe w odróżnieniu od ó, o kreskowanego»
wody otwarte «jeziora i rzeki mające przepływ»
złamanie otwarte «złamanie, wskutek którego złamana kość przebija skórę»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Porady językowe

otwarcie i otworzenie
11.03.2002
Czy istnieje uzasadnienie dla stosowania dwóch następujcych form: otworzenie i otwarcie? Np. otwarcie restauracji, ALE otworzenie pliku.
Z góry dziękuję za odpowiedź i pozdrawiam.
otwarli
2.07.2007
Witam Państwa,
mam dwa pytania:
1. Czy powiedzenie otwarli (np. drzwi) zamiast otworzyli jest błędem językowym, czy też jest dopuszczalne jako regionalizm w Małopolsce, skąd pochodzę?
2. Skąd lub od czego pochodzi moje nazwisko: Ochał?
Serdecznie dziękuje za odpowiedź i pozdrawiam.
otworzyć
25.09.2002
Proszę o informację, która z poniższych form jest prawidłowa: otwarłam czy otworzyłam. Np. drzwi zostały otwarte czy otworzone? Jeśli obie formy sa poprawne, to kiedy je stosujemy?
Pozdrawiam
Hanna Maziarka

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
  • ... ramach spadkobrania, gdyż wówczas odziedziczyłby go skarb państwa, a to otwarłoby im drogę do wykupu mieszkań na bardzo preferencyjnych warunkach (za...
  • ... równe nogi, tymczasem maszyna zatoczyła łuk, telegrafista czuwający w centrali otworzył przejście w ścianie siłowej i przez wyznaczony błękitnymi światłami pas...
  • ... sprzedawano je gdzie indziej.
    Zastanawiam się, czy jeśliby teraz ktoś
    otworzył sklep np. z wężami do pralek, to by nie zbił...

Encyklopedia PWN

polityka realizowana przez banki centralne;
ekon. pojęcie wykorzystywane na rynkach terminowych (kapitałowy rynek) oznaczające kontrakt terminowy wystawiony przez kupno lub sprzedaż;
społeczeństwo otwarte, ang. open society,
typ społeczeństwa, którego organizacja winna być oparta na niewymuszonym porozumieniu tworzących ją jednostek.
uniwersytet otwarty, ang. Open University,
instytucja niekonwencjonalnego kształcenia, dostępna dla każdego;
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego