oznakowanie

Słownik języka polskiego PWN*

oznakowanie «system znaków odnoszący się do czegoś»
oznakowanie nawigacyjne «sposób oznaczania na morzu torów wodnych, mielizn, wraków itp.»
oznakowaćoznakowywać «opatrzyć znakami lub znakiem, np. ostrzegając przed czymś lub informując o czymś»

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego