półtorej

Wielki słownik ortograficzny PWN*

pół•torej (np. półtorej godziny, szklanki)
pół•tora (np. półtora kilograma, litra)

Słownik języka polskiego PWN*

półtora «liczebnik ułamkowy oznaczający jeden i pół»
półtora- «pierwszy człon wyrazów złożonych wskazujący, że to, co jest wymienione w drugiej części złożenia, występuje półtora raza»

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego