par excellence

Słownik języka polskiego PWN*

par excellence [wym. parekselãs] «w całym tego słowa znaczeniu, w najwyższym stopniu»

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego