Partia

Wielki słownik ortograficzny PWN

Partia (kraina starożytna) -tii, -tię; przym.: partyjski
partia -tii, -tię; -tii: partia socjalistyczna, ale: Polska Partia Socjalistyczna; przym.: partyjny

Słownik języka polskiego PWN

partia
1. «organizacja polityczna»
2. «część jakiejś całości»
3. «część gry sportowej lub towarzyskiej, stanowiąca pewną całość»
4. «część dramatu, opery itp. przeznaczona do zagrania lub zaśpiewania przez jakiegoś wykonawcę lub grupę wykonawców»
5. «kandydatka lub kandydat do małżeństwa, zwykle odpowiedni; też: małżeństwo, zwłaszcza korzystne»
6. daw. «oddział zbrojny»

• partyjka

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Porady językowe

partie dialogowe
27.09.2005
Jeśli w książce przytacza się dłuższą – podzieloną na kilka akapitów – wypowiedź jakiejś postaci, czy powinno się wówczas każdy akapit rozpoczynać od nowego myślnika? W różnych książkach spotyka się i taką, i taką formę zapisu. Nowy myślnik sugerowałby, że przytacza się wypowiedź innej osoby, a z kolei jego brak mógłby oznaczać powrót do narracji. Jaką opcję lepiej wybrać?
Nazwa partii
13.07.2016
Zastanawiam się, dlaczego media pisząc o partii Nowoczesna tak chętnie stosują zapis .Nowoczesna lub .N. Czy jest to poprawne, czy raczej przejaw awangardy? Moim zdaniem powinno być bez kropki, nazwa skrócona zaś powinna być N lub N.. Wszakże kropka nigdy nie występuje na początku.
jeszcze o partiach dialogowych
8.02.2013
Szanowni Państwo!
Na temat zapisu partii dialogowych znalazłam w Poradni wiele porad, ale mam problem z następującym zdaniem:
– Naprzód! – zabrzmiał kolejny głos z sali.
Czy zabrzmiał powinno być zapisane od dużej litery? Nie jest to czasownik oznaczający mówienie, ale szyk zdania skłania mnie do pozostawienia zapisu w takiej formie, jak jest. Bardzo proszę o odpowiedź.
Z poważaniem
Maria

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
  • ... i fanatyzmie. Pięćdziesiąt lat po epoce pieców wykształceni przywódcy rozlicznych partii politycznych oraz panowie posłowie i senatorzy kompromitują siebie i kraj...
  • ... sprzed dwóch lat niebezpiecznie duży był odsetek ludzi nie lubiących partii. W ostatnim czasie szybko przybywa osób, które odczuwają niechęć do...
  • ... grupy lewicowe 2, a nie 0). Reszta mandatów przypadłaby opozycyjnym partiom centrowym i prawicowym.
    Te wyliczenia nie zmieniają faktu, że rezultaty...

Encyklopedia PWN

partia
[łac.],
XVII–XVIII w. grupa oddziałów, najczęściej jazdy, pod jednym dowództwem, rozlokowana na leżach zimowych lub działająca na jakimś obszarze;
Partia, gr. Parthía, Partikḗ,
państwo Partów powstałe w połowie III w. p.n.e. wskutek kryzysu społ.-ekon. imperium Seleucydów;
Partia Konserwatywna, Conservative Party,
bryt. partia polityczna.
Partia Pracy, Labour Party,
brytyjska socjaldemokr. partia polityczna.
Partia Liberalna, Liberal Party,
brytyjska partia polityczna. Uformowała się na przełomie lat 50. i 60. XIX w.;

Synonimy

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Młodzieżowe słowo roku 2019

Zapraszamy do udziału w plebiscycie na Młodzieżowe słowo roku 2019. 
Zgłoszone słowo nie musi być nowe, slangowe ani najczęstsze. Doceniamy istotność tematu oraz kreatywność języka!

Pobierz bezpłatny e-book
„Pułapki ortografii"
prof. Jerzego Bralczyka!

Uwaga, do ebooka zostały dołączone informacje handlowe w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, toteż jego zamówienie wymaga wyrażenia poniższych zgód.

Wyślij

Weź udział w akcji „Młodzieżowe słowo roku 2019” i odbierz darmowy e-book!