partyzantka

Wielki słownik ortograficzny PWN

partyzant•ka -t•ce, -t•kę; -tek

Słownik języka polskiego PWN

partyzantka
1. «forma walki zbrojnej przeciwko okupantowi, prowadzonej z ukrycia, na tyłach jego wojsk»
2. «oddziały partyzantów»
3. «kobieta biorąca udział w walkach partyzanckich»
4. pot. «działalność prowadzona na własną rękę w sposób nieskoordynowany z czymś»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Synonimy

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego