patronat

Słownik języka polskiego PWN*

patronat
1. «sprawowanie opieki nad kimś albo nad czymś»
2. «w starożytnym Rzymie: układ stosunków między patronem a osobą oddającą się pod jego opiekę, oparty na obustronnej wierności»

• patronacki, patronalny
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego