pisarz

Wielki słownik ortograficzny PWN

pisarz -rza; -rze, -rzy (a. -rzów)

Słownik języka polskiego PWN

pisarz
1. «ten, kto pisze, zwłaszcza prozą, utwory literackie»
2. «w dawnych urzędach miejskich, kancelariach królewskich itp.: urzędnik pełniący funkcję sekretarza»

• pisarski • pisarsko • pisarka • pisarstwo

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Porady językowe

lekarz pisarz
4.02.2013
Czy zestawień w tytule Encyklopedycznego słownika lekarzy pisarzy w literaturze światowej albo w nazwie Unii Polskich Pisarzy Lekarzy nie powinno się zapisywać z dywizem? Moim zdaniem lekarz i pisarz są określeniami równorzędnymi, o czym świadczy chociażby ich przestawność.
pisarzy czy pisarzów?
23.06.2004
Witam!
Mam pytanie odnośnie rzeczowników rodzaju męskiego z końcówką ‑acz a. ‑arz. Tzn. kiedy mamy jedynie fleksję ‑aczy a. ‑arzy, a kiedy dodatkowo ‑aczów a. ‑arzów? Na domiar złego w tutejszym słowniku ortograficznym i słowniku języka polskiego mamy rozbieżne dane (tzn. większa część rzeczowników z fleksją: ‑aczy + ‑aczów a. ‑arzy + ‑arzów wymieniona jest jedynie w SJP, a brakuje jej w SO).
Z góry dziękuję i pozdrawiam całą redakcję ;)
Kto jest pisarzem?
22.05.2010
Szanowni Państwo!
Mam wątpliwości co do zakresu znaczeniowego określeń autor i pisarz. Oczywiście cały czas chodzi o dzieła składające się ze słów, a nie na przykład z zapałek, działa literackie, pisane. Każde takie dzieło ma autora – to oczywiste. Kiedy ten autor staje się pisarzem? Jest nim niewątpliwie autor powieści. A autor wiersza? Albo eseju? Albo cyklu artykułów? Albo jednej noweli?
Z poważaniem
Karoń

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
  • ... Berufsverbot przebywał z krótką wizytą w RFN Andrzej Szczypiorski, znany pisarz (Msza za miasto Arras), obecnie przewodniczący Komisji d/s Cenzury...
  • ... została proklamowana pochopnie? Wielu krytyków dostrzega dzisiaj w tej grupie pisarzy "stracone pokolenia". Jak pisze Jerzy Jarzębski:

    Proza najnowsza odchodzi od...
  • ... od niepamiętnych czasów z Łobzowem:
    Tak więc Łobzów w świadomości
    pisarzy polskich i podróżników zawsze kojarzył się z tą żydowską kochanką...

Encyklopedia PWN

dawniej urzędnik sprawujący nadzór nad prowadzeniem ksiąg hipotecznych, kierownik biura hipotecznego.
organizacja pisarzy pol., zał. 1945 w Londynie;
zrzeszenie twórcze, zał. 1989 w Warszawie jako kontynuacja rozwiązanego 1983 przez władze państw. Związku Literatów Polskich (ZLP), na znak protestu przeciwko zawłaszczeniu jego roli i majątku przez nową organizację o tej samej nazwie;

Synonimy

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego