plik

Wielki słownik ortograficzny PWN

plik -ku, -kiem; -ków

Słownik języka polskiego PWN

plik
1. «pewna liczba kartek, banknotów itp. złożonych razem»
2. inform. «zbiór danych mający swoją nazwę, odróżniającą go od innych zbiorów»
atrybut pliku inform. «informacja określająca cechy danego pliku»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Synonimy

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego