pobrudzony

Wielki słownik ortograficzny PWN*

po•brudzić -udzę, -udzą; -udź, -udź•cie

Słownik języka polskiego PWN*

pobrudzić «uczynić brudnym»
pobrudzić się
1. «pobrudzić samego siebie»
2. «zostać pobrudzonym»

Synonimy

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego