podpadać

Wielki słownik ortograficzny PWN

pod•padać -am, -ają

Słownik języka polskiego PWN

podpaść Ipodpadać
1. «zostać podporządkowanym czemuś»
2. «wzbudzić w kimś niechęć, niezadowolenie lub gniew»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Porady językowe

Czy rząd premiera Buzka?...
23.03.2001
Szanowny Panie Profesorze,

Czy byłby Pan łaskaw odpowiedzieć na pytanie: "Czy rząd Premiera Buzka jest dobrym rządem", posiłkując się następującą definicją dobrego rządu: "Dobrym rządem jest każdy rząd, który nie posiada opinii w kraju lub za granicą wydawanej rządom innym niż dobre oraz którego skład nie przekracza 20 osób". Mam nadzieję, że orzeknie Pan, iż posługuję się bełkotliwą definicją, która nie pozwala odpowiedzieć na zadane pytanie. Mam zwłaszcza nadzieję, że uzasadni Pan powody, dla których ta definicja nie może być uznana za cokolwiek innego niż bełkot (bo zaprzecza wszelkim zasadom budowy definicji... itd.). Uzyskawszy to będę miał pewność, że nie odmówi Pan podpowiedzi milionowi z okładem podatników, jak mają odpowiedzieć na pytanie: "czy mój samochód jest samochodem osobowym?", jeśli ustawa definiuje go kubek w kubek tak, jak zdefiniowaliśmy pojęcie dobrego rządu, uznane za bełkot.

Przytaczam in extenso definicję samochodu osobowego wpisaną do ustaw o podatku dochodowym od osób prawnych i od osób fizycznych (...) Oto ta definicja:
"Ilekroć w ust. 1 jest mowa o samochodzie osobowym, rozumie się przez to każdy samochód, który nie posiada homologacji producenta lub importera wymaganej dla samochodów innych niż osobowe oraz którego dopuszczalna ładowność nie przekracza 500 kilogramów".
wolność 4 czerwca
14.11.2013
Szanowni Państwo,
W Brzegu Dolnym powstał długo wyczekiwany most. Nadano mu nazwę Most Wolności – 4 czerwca. Taki zapis widnieje na tabliczce oraz w uchwałach dotyczących nadania nazwy. Dziś, po kilkunastu dniach od uroczystego otwarcia, mieszkańcy pytają coraz częściej o poprawność zapisu. Skoro wolność staje się nazwą własną i pisana jest wielką litera, to co z czerwcem? Czy też powinien być tak pisany?

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
 • ... człowieka, w której o człowieku mówiło się językiem metafizyki ogólnej, podpada pod zarzut reifikacji lub uprzedmiotowienia. Niemniej sprawy nie są całkiem...
 • ... się za innych, "pani" wskazuje domniemanego winnego (ucznia, który najczęściej "podpada"), "pokaż dzienniczek", "przyjdziesz z ojcem", i jeszcze: "mogłeś przecież skrzywdzić...
 • ... nieźle dają facetom w kość
  kobieta to nieczłowiek
  jacek nie
  podpadaj
  ja jeszcze nie spotkałam takiej
  udowodnię
  jeśli tak jest jak...
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego