podporządkowywać się

Słownik języka polskiego PWN

podporządkować siępodporządkowywać się «postąpić według czyjejś woli lub według jakichś przepisów»
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego