podporządkowywać się

Słownik języka polskiego PWN*

podporządkować siępodporządkowywać się «postąpić według czyjejś woli lub według jakichś przepisów»
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego