podstawka

Wielki słownik ortograficzny PWN*

pod•staw•ka -w•ce, -w•kę; -wek
pod•stawek -w•ka, -w•kiem; -w•ki, -w•ków

Słownik języka polskiego PWN*

podstawka
1. «rzecz, na której coś stoi, opiera się»
2. «dolna część jakiegoś przedmiotu»
4. zob. paleta w zn. 4

• podstawkowy
podstawek
1. «drewniana podkładka, na której grający na skrzypcach opiera podbródek»
2. «część strunowego instrumentu muzycznego, na której opierają się napięte struny»

• podstawkowy

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego