policjant

Wielki słownik ortograficzny PWN

poli•cjant -n•ta, -n•cie; -n•ci, -n•tów

Słownik języka polskiego PWN

policja «organ państwowy powołany do ochrony porządku i bezpieczeństwa publicznego; też: funkcjonariusze tego organu»
• policyjny • policyjnie • policjant • policjantka

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego