pomówić

Wielki słownik ortograficzny PWN

pomówić -wię, -wią; -w•cie
pomówienie; -wień

Słownik języka polskiego PWN

pomówićpomawiać
1. «bezpodstawnie zarzucić coś komuś, oskarżyć kogoś o coś»
2. «przeprowadzić z kimś rozmowę»
pomówić siępomawiać się «oskarżyć, posądzić siebie wzajemnie»
pomówienie «wypowiedź, w której ktoś bezpodstawnie oskarża kogoś»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego