popęd

Słownik języka polskiego PWN*

popęd
1. «nieopanowana potrzeba jakiegoś działania, doświadczania lub posiadania czegoś»
2. «silna potrzeba biologiczna człowieka, będąca powodem działań zmierzających do zaspokojenia tej potrzeby»

• popędowy
popęd płciowy «naturalne dążenie do stosunku płciowego»
popęd siły «wektorowa wielkość fizyczna równa iloczynowi siły działającej na ciało przez czas jej działania»

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego