popęd

Wielki słownik ortograficzny PWN

popęd -du, -dzie; -dów

Słownik języka polskiego PWN

popęd
1. «nieopanowana potrzeba jakiegoś działania, doświadczania lub posiadania czegoś»
2. «silna potrzeba biologiczna człowieka, będąca powodem działań zmierzających do zaspokojenia tej potrzeby»

• popędowy
popęd płciowy «naturalne dążenie do stosunku płciowego»
popęd siły «wektorowa wielkość fizyczna równa iloczynowi siły działającej na ciało przez czas jej działania»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Porady językowe

bystry
14.11.2007
Jakiś czas temu w rozmowie ze znajomym dowiedziałem się, iż wyraz bystry określać może niezwykle jurnego i płodnego mężczyznę. Czy istnieje lub istniała podobna definicja powyższego przymiotnika? Jak stary jest ów wyraz; jakie jest jego pochodzenie?
nie i już!
15.02.2015
Dzień dobry,
spotkałem się gdzieś na portalu społecznościowym z określeniem nieheteroseksualny. Zżera mnie ciekawość czy istnieje w języku polskim takie słowo, a jeśli istnieje, to co oznacza (niestety sam nie poradziłem sobie z odpowiedzią na to pytanie ze 100% pewnością)? W przypadku jeśli jednak nie istnieje takie słowo w języku polskim, a jest to pewnego rodzaju słowotwórstwo, chciałbym wiedzieć jak się mają do tego heteroseksualny i homoseksualny. Jeśli to możliwe, proszę o odpowiedź.

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
  • ... wynalazek współczesności. Co najmniej kilka historycznych postaci było obdarzonych nadmiernym popędem płciowym. Na przykład caryca Katarzyna Wielka - słynne są jej "romanse...
  • ... zapewne to okrucieństwo Balzaka, lubowanie się w opisach aberracji, ślepych popędów i dziwacznych przyzwyczajeń. Stary skąpiec, ulegający wzruszeniom na widok złota...
  • ... głosi przyrodzoną dobroć człowieka, maluje w najponętniejszych barwach wszystkie wrodzone popędy zwierzęcia ludzkiego, oskarżając cywilizację, że je skaziła. A potem przychodzi...

Encyklopedia PWN

biol. w etologicznym ujęciu N. Tinbergena można wyróżnić wiele p. biologicznych, jak należące do instynktów — głód, pragnienie, p. pobierania soli, senność, popęd płciowy i związane z rozrodem p. — wędrówki, terytorialny, budowlany, a także p. opieki nad potomstwem;
psychol. uwarunkowany biologicznie, wewn. mechanizm motywacyjny, dynamizujący i ukierunkowujący zachowanie, uruchamiany w następstwie niezaspokojenia podstawowych potrzeb (potrzeba) biol. organizmu (np. brak wody, określonych substancji) lub przez czynniki zagrażające organizmowi (np. uderzenie, obniżenie temperatury);
popęd siły, impuls siły, ,
wielkość fizyczna charakteryzująca działanie siły w pewnym przedziale czasu;
biol. skłonność do kontaktu płciowego osobników przeciwnej płci, występująca po osiągnięciu dojrzałości płciowej;
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego