postępować

Wielki słownik ortograficzny PWN*

po•stępować -puję, -pują
Kodeks po•stępowania ad•ministracyj•nego Kodeksu po•stępowania ad•ministracyj•nego, Kodeksie po•stępowania ad•ministracyj•nego (skrót: k.p.a.)

Słownik języka polskiego PWN*

postąpićpostępować
1. «zachować się w określony sposób»
2. «obejść się z kimś w pewien sposób»
3. «pójść w jakimś kierunku, za kimś lub za czymś»
4. «przejść w kolejny etap, zrobić postępy w jakimś działaniu»
5. «osiągnąć następne stadium lub stać się bardziej intensywnym»
postępowanie
1. «określony prawem sposób działania sądu»
2. «proces sądowy»

Synonimy

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego