postawa

Wielki słownik ortograficzny PWN*

po•stawa -tawie, -tawę; -taw
po•staw (daw. jedn. miary tkanin) -wu, -wie; -wów

Słownik języka polskiego PWN*

postawa
1. «właściwa komuś budowa ciała»
2. «układ ciała świadomie mu nadany»
3. «stosunek człowieka do życia lub do pewnych zjawisk, wyrażający jego poglądy; też: sposób postępowania lub zachowania wobec określonych zjawisk, zdarzeń lub w stosunku do ludzi»
postawa swobodna «postawa przyjmowana przez żołnierzy na komendę – spocznij»
postawa wyjściowa «swobodny układ ciała bezpośrednio przed wykonaniem ćwiczenia gimnastycznego»

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  

Synonimy

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego