poważny

Słownik języka polskiego PWN*

poważny
1. «zachowujący powagę»
2. «o zachowaniu, nastroju itp.: wyrażający powagę, nacechowany powagą»
3. «odpowiedzialny, godny zaufania»
4. «mający autorytet, uznanie»
5. «mający zasadnicze znaczenie»
6. «budzący obawy, groźny dla życia; też: skomplikowany, obarczony dużym ryzykiem»
7. «o literaturze, filmie: poruszający trudny temat»

• poważnie
muzyka poważna «muzyka wywodząca się z tradycji klasycznych»
opera poważna, opera seria «opera o treści poważnej, dramatycznej»
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego