powszechny

Wielki słownik ortograficzny PWN

Uniwer•sytet Po•wszech•ny Uniwer•sytetu Po•wszech•nego, Uniwer•sytecie Po•wszech•nym (skrót: UP)
Towarzystwo Wiedzy Po•wszech•nej Towarzystwie Wiedzy Po•wszech•nej (skrót: TWP)

Słownik języka polskiego PWN

powszechny
1. «dotyczący wszystkich rzeczy, osób, spraw itp.»
2. «częsty, ogólnie znany i stosowany»

• powszechnie • powszechność
powszechny obowiązek wojskowy «obowiązek odbywania służby wojskowej przez wszystkich obywateli danego państwa»
sobór powszechny zob. sobór w zn. 1.
uniwersytet powszechny «instytucja oświatowa popularyzująca wiedzę w społeczeństwie poprzez nauczanie, organizowanie samokształcenia itp.»
historia powszechna «historia narodów świata»
literatura powszechna «zbiór literatur świata»
sądy powszechne «sądy rozpatrujące wszystkie sprawy karne i cywilne, z wyjątkiem spraw przeznaczonych dla innych sądów, np. wojskowych»
spowiedź powszechna «w Kościele katolickim: ogólne, powszechne wyznanie win przez wiernych na początku mszy»
wybory powszechne «wybory, w których mogą wziąć udział wszyscy uprawnieni pełnoletni obywatele»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Porady językowe

Kościół powszechny
23.02.2010
Szanowni Państwo,
Proszę o podpowiedź, jak powinniśmy pisać w tekstach religijnych: Kościół powszechny czy Kościół Powszechny? Zasady pisowni słownictwa religijnego niestety nie dają odpowiedzi na to pytanie.
Bardzo dziękuję za wielokrotną pomoc.
Łączę wyrazy szacunku
Aneta
spisy powszechne i banki danych
18.07.2003
Proszę o odpowiedź na pytanie, jakimi literami piszemy następujące rodzaje danych statystycznych:
1a. Narodowy Spis Powszechny 1988,
1b. ostatni narodowy spis powszechny,
2. Kartoteka podmiotów gospodarczych,
3. Bank Danych Lokalnych.
Serdecznie dziękuję za pomoc.
znak ©
26.03.2008
Szanowni Państwo!
Zastanawia mnie, która z form stosowanych w stopkach redakcyjnych serwisów internetowych jest bardziej poprawna: „Wszystkie prawa zastrzeżone” czy „Wszelkie prawa zastrzeżone”?
Stopki często zawierają również zastrzeżenie „Copyright ©”. Czy użycie jednocześnie znaku © i zaraz za nim jego tekstowego odpowiednika Copyright jest uzasadnione? W końcu zarówno znak i słowo mają to samo znaczenie.

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
  • ... 133 Kraków, tel./fax 012 638-31-31

    MULTIMEDIALNA ENCYKLOPEDIA
    POWSZECHNA
    Fogra Multimedia zadebiutowała w 1998 roku wydając na płycie CD...
  • ... powtórzyć później Niewątpliwie uczucia gniewu i goryczy po klęsce były powszechne i dawał im wyraz z samego zgryzu, nie żeby się...
  • ... ukontentowania swym prześladowcom. Gdyż utwierdzał się w przeświadczeniu o jakiejś powszechnej przeciw sobie zmowie, obejmującej wszystko, co przeszedł - - od krzywd najpierwszych...

Encyklopedia PWN

instytucja ubezpieczeniowa powstała 1952 pod nazwą Państwowy Zakład Ubezpieczeń (PZU).
uniwersalny bank komercyjny, obsługujący podmioty fizyczne i jednostki budżetowe,
Powszechny Niemiecki Związek Robotników, Allgemeiner Deutscher Arbeiterverein,
pierwsza organizacja robotnicza w Niemczech, zał. 1863 w Lipsku przez F. Lassalle’a (stąd członków zw. lassalczykami);
miesięcznik, wyd. 1835 w Krakowie;

Synonimy

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego