praktycznie

Słownik języka polskiego PWN*

praktycznie «partykuła używana jako składnik wyrażeń praktycznie biorąc, praktycznie rzecz biorąc, komunikująca, że wyrażony w zdaniu sąd jest w znacznym stopniu bliski stanowi rzeczywistemu, np. Praktycznie biorąc, sprawa była dość prosta.»
praktyczny
1. «oparty na praktyce; też: przeznaczony do zastosowania w praktyce»
2. «przydatny do czegoś»
3. «dbający o swoje sprawy życiowe»

• praktycznie • praktyczność

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego