przełomowy

Słownik języka polskiego PWN*

przełom
1. «nagła, zasadnicza zmiana w przebiegu czegoś»
2. «granica między dwoma okresami»
3. «odcinek doliny o wąskim dnie i stromych zboczach, w którym rzeka przedziera się przez pasmo górskie lub inną wyniosłość terenu»
4. «gwałtowna zmiana w przebiegu ostrej choroby»

• przełomowy • przełomowość
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego