przebieg

Słownik języka polskiego PWN*

przebieg
1. «rozwijanie się czegoś w czasie i sposób, w jaki coś przebiega»
2. «miejsce i kierunek biegu czegoś»
3. «liczba kilometrów przejechanych przez dany pojazd»
4. «praca wykonana przez jakieś urządzenie, liczona w odpowiadających rodzajowi danej pracy lub rodzajowi urządzenia jednostkach, pozwalająca określić jego wydolność lub stopień zużycia»
5. «zbiór następujących po sobie kolejno wartości tej samej wielkości fizycznej, np. temperatury, ciśnienia»
pusty przebieg, kurs «przebycie przez pojazd, służący do przewozu towarów lub osób, pewnej trasy bez towarów lub pasażerów»

Synonimy

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego