przejrzały

Wielki słownik ortograficzny PWN

przejrzeć (stać się zbyt dojrzałym) -rzeje; -rzał
przejrzeć (obejrzeć) -rzę, -rzą; -rzyj•cie; -rzał, -rzeli

Słownik języka polskiego PWN

przejrzały
1. «o roślinach i ich owocach: zbyt dojrzały»
2. iron. «o człowieku: taki, który przekroczył wiek dojrzały»

• przejrzałość
przejrzeć I, przeglądnąćprzeglądać
1. «zaznajomić się z czymś dość pobieżnie»
2. «obejrzeć coś dokładnie, jedno po drugim, sprawdzając jakość i stan tego»
3. «obejrzeć jakieś miejsce dokładnie, szukając czegoś»
4. «stać się częściowo widocznym»
5. «przeniknąć coś wzrokiem»
6. «odzyskać wzrok»
7. «dostrzec swą dotychczasową niewiedzę, pomyłkę, swój błąd itp.»
8. «rozpoznać czyjeś prawdziwe zamiary»
przejrzeć IIprzejrzewać «o roślinach i ich owocach: stać się zbyt dojrzałym»
przejrzeć się, przeglądnąć sięprzeglądać się
1. «obejrzeć swoje odbicie w lustrze, w wodzie»
2. «odbić się w czymś, zwykle w wodzie»
3. «znaleźć odzwierciedlenie w czymś»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Porady językowe

Zapraszamy do Naszej oferty
25.01.2014
Od dłuższego czasu obserwuję tendencję do używania wielkich liter w zaimkach osobowych: Ja, Mnie, Oni, a także formach: Nasz, Ich etc. Nie tylko na forach internetowych, ale również w opisach zasad funkcjonowania np. sklepu („Zapraszamy do Naszej oferty”). Zapytane o to osoby twierdzą, że to z szacunku... Nie ukrywam, że drażni mnie to i jestem ciekawa, skąd się to wzięło. Czy istnieje prawdopodobieństwo, że za jakiś czas ten ewenement stanie się normą językową?
źrzeć i źrzenica
30.06.2009
Szanowni Państwo!
Zainteresował mnie czasownik źrzyj z wiersza Prorok Aleksandra Puszkina w tłumaczeniu Juliana Tuwima: „Prorocze! wstań! i źrzyj! i twórz!”. Czy słusznie przypuszczam, że czasownik ten we współczesnej mowie brzmiałby przejrzyj? W innym wersie wiersza jest mowa o źrzenicach, które „przeźrzały wieszczo chwili onej”, stąd moje domysły. Proszę o odpowiedź.
adiektywizacja imiesłowów
17.06.2015
Czy mogłabym prosić o informację, jak rozpoznać przymiotniki będące genetycznymi imiesłowami?

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
  • ... z pozoru dziwne rady, które mogą pomóc w twojej karierze. Przejrzałyśmy wiele mądrych i całkiem niemądrych książek o tym, jak zrobić...
  • ... innymi - przygotowuje dużą rzecz o nas wszystkich. Dał mi do przejrzenia - czego on tam nie ponawypisywał, zwłaszcza o tobie! Starałem się...
  • ... Oczywiście wszystkie te podchody muszą być wykonywane ostrożnie, inaczej cię przejrzy.) Słodko, aż mdło. I bardzo nieuczciwie. Bo wszystkie te zabiegi...
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego