przeniewierstwo

Słownik języka polskiego PWN*

przeniewierca daw. «ten, kto zdradził kogoś, zawiódł czyjeś zaufanie»
• przeniewierczy • przeniewierstwo

Synonimy

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego