przesycać

Wielki słownik ortograficzny PWN

przesycać -am, -ają

Słownik języka polskiego PWN

przesycićprzesycać
1. «spowodować nadmierne przeniknięcie jakiejś substancji, jakiegoś zapachu do czegoś»
2. «o substancji, zapachu: przeniknąć obficie do czegoś»
3. «wywołać u kogoś uczucie przesytu»
4. «uwypuklić jakieś cechy poprzez nagromadzenie określonych elementów»
5. «spowodować wystąpienie, pojawienie się czegoś w nadmiernej ilości»
6. przesycać «wygrzewać stop i następnie gwałtownie go oziębiać, powodując zwiększenie jego plastyczności»
przesycić sięprzesycać się
1. «zostać przesyconym jakąś substancją, jakimś zapachem»
2. «doznać uczucia przesytu»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Synonimy

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego