przesycać

Słownik języka polskiego PWN*

przesycićprzesycać
1. «spowodować nadmierne przeniknięcie jakiejś substancji, jakiegoś zapachu do czegoś»
2. «o substancji, zapachu: przeniknąć obficie do czegoś»
3. «wywołać u kogoś uczucie przesytu»
4. «uwypuklić jakieś cechy poprzez nagromadzenie określonych elementów»
5. «spowodować wystąpienie, pojawienie się czegoś w nadmiernej ilości»
6. przesycać «wygrzewać stop i następnie gwałtownie go oziębiać, powodując zwiększenie jego plastyczności»
przesycić sięprzesycać się
1. «zostać przesyconym jakąś substancją, jakimś zapachem»
2. «doznać uczucia przesytu»

Synonimy

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego