przenikać

Słownik języka polskiego PWN*

przeniknąćprzenikać
1. «o zapachach, dźwiękach, wilgoci itp.: przedostać się przez coś dokądś, do środka czegoś, na drugą stronę czegoś; też: rozprzestrzenić się w czymś, wypełnić, przesycić coś sobą»
2. «zostać czymś wypełnionym, przesyconym»
3. «o zjawiskach, informacjach, wiadomościach: rozprzestrzenić się z jednego miejsca w inne»
4. «o osobach: dostać się gdzieś w sposób zakonspirowany, nieoficjalny»
5. «stać się ważnym, dominującym składnikiem czegoś»
6. «dogłębnie poznać kogoś; też: domyślić się czegoś»
7. «o cieczach lub gazach: ulec dyfuzji lub osmozie»
8. «o energii, promieniowaniu: przedostać się przez jakąś barierę»
przeniknąć sięprzenikać się
1. «o zjawiskach: przemieszać się, wzajemnie wpływając na siebie»
2. «poznać dogłębnie jeden drugiego»

Synonimy

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego