przodek

Wielki słownik ortograficzny PWN*

przodek (protoplasta) -d•ka, B.= D., -d•kiem; -d•kowie, -d•ków
przodek (przednia część) -d•ka a. -d•ku, B.= M., -d•kiem; -d•ki, -d•ków

Słownik języka polskiego PWN*

przodek
1. «osoba, od której wywodzą się następne pokolenia w rodzinie lub plemieniu»
2. «w kopalni: czoło chodnika, wyrobisko, z którego wydobywa się kopalinę»

• przodkowy, przodowy

Synonimy

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego