przygniatać

Słownik języka polskiego PWN*

przygnieśćprzygniatać
1. «z dużą siłą przycisnąć jakąś osobę lub rzecz, powodując jej unieruchomienie, uszkodzenie lub śmierć»
2. «wywołać u kogoś niekorzystny stan psychiczny lub spowodować niekorzystną sytuację życiową»
przygniatający
1. «taki, który przytłacza swym ogromem»
2. «taki, który stwarza ciężką atmosferę lub źle wpływa na samopoczucie»
3. «bardzo duży liczebnie»

• przygniatająco
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego