przyjęcie

Wielki słownik ortograficzny PWN

przyjęcie; -ęć
przyjąć -jmę, -jmiesz, -jmą; -jmij•cie; -jął, -jęła, -jęli; -jąwszy; -jęty

Słownik języka polskiego PWN

przyjęcie
1. «potraktowanie kogoś, czegoś w określony sposób, odbiór czegoś, reakcja na kogoś, na coś»
2. «wystawny posiłek dla zaproszonych gości»
przyjąćprzyjmować
1. «stać się odbiorcą jakiejś rzeczy, informacji, wypowiedzi»
2. «zapewnić komuś gdzieś pobyt, ulokować kogoś u siebie»
3. «dać komuś pracę u siebie; też: uczynić kogoś członkiem jakiejś społeczności»
4. «zgodzić się na rozmowę z kimś, wizytę kogoś»
5. «zgodzić się na coś, uznać coś za odpowiednie»
6. «zareagować na coś, potraktować kogoś, coś w określony sposób»
7. «uznać coś za podstawę rozważań lub działań»
8. «podjąć kogoś jako gościa»
9. przyjmować «podejmować u siebie gości, wydawać przyjęcia»
10. przyjmować «mieć ustalone godziny przyjęć, udzielania porad, audiencji»
11. «podjąć się pełnienia obowiązków, wykonania pracy itp.»
12. «wchłonąć, przyswoić, absorbować»
przyjęty «ogólnie znany, uważany za właściwy, zgodny z pewnymi zasadami»
izba przyjęć «pomieszczenie, w którym dokonuje się formalności związanych z przyjęciem pacjenta do szpitala»
przyjąć sięprzyjmować się
1. «o roślinach: zakorzenić się w nowym miejscu po przesadzeniu»
2. «zyskać uznanie, wejść w powszechne użycie»
3. «o szczepionkach chorób: uodpornić organizm na daną chorobę»
4. «o przeszczepach: zrosnąć się z żywym organizmem»
5. przyjmować się «składać sobie wzajemne wizyty, gościć się wzajemnie»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Porady językowe

Przyjąć na reklamację? Nie!
17.05.2018
Ze względu na charakter mojej pracy często spotykam się z określeniami: przyjąć na reklamację oraz przyjąć reklamację na. O ile drugie sformułowanie nie budzi żadnych wątpliwości to mam pytanie odnośnie poprawności tego pierwszego zwrotu.
Przyjąć do wiadomości
13.09.2017
Proszę o udzielenie informacji czy stwierdzenie przyjąć do wiadomości (w tym przypadku chodzi o sposób rozliczenia kosztów robót budowlanych) oznacza, że druga strona wyraziła zgodę na przedstawiony sposób rozliczenia?
W słowniku PWN znalazłam kilka znaczeń słowa przyjąć, m.in. ‘zgodzić się na coś, uznać coś za odpowiednie’.

Na oddziale, na izbie przyjęć czy w oddziale, w izbie przyjęć?
16.06.2017
Która forma jest poprawna:
w oddziale chirurgii
w izbie przyjęć,

czy:
na oddziale chirurgii
na izbie przyjęć?

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
  • ... określić, które z pozostałych zmiennych opisywanych na nią oddziałują i przyjąć je jako zmienne opisujące. Następnie należy wybrać, przy użyciu metod...
  • ... z naturą" (Seres, 1990).
    Na poziomie techniki działania konieczne jest
    przyjęcie zasady efektywności ekonomicznej. Efektywność tę należy jednak mierzyć w skali...
  • ... te, popierane przez Wilsona i zwalczane przez bossów partyjnych, zostały przyjęte przez legislaturę stanową. Jesienią 1911 r. Wilson poniósł jednak porażkę...
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego