przymusowo

Słownik języka polskiego PWN*

przymusowy «wynikający z konieczności lub narzucony przez okoliczności»
• przymusowo • przymusowość
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego