pss

Wielki słownik ortograficzny PWN*

PSS (= Powszechna Spółdzielnia Spożywców) ndm a. PSS-u, PSS-ie
pss a. pss!

Słownik języka polskiego PWN*

pss, pst, psyt «wykrzyknik, za pomocą którego mówiący chce kogoś uciszyć»

Synonimy

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego