quarto

Wielki słownik ortograficzny PWN

quarto ndm; zob. kwarto

Słownik języka polskiego PWN

kwarto, quarto [wym. kwarto] «format książki o wymiarze ćwierci arkusza papieru drukarskiego»
• kwartowy
quarto zob. kwarto.
in quarto [wym. in kwarto] «o książce: w formacie arkusza złożonego na cztery»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Porady językowe

voto
16.02.2009
Czy zamiast primo voto, secundo voto i tertio voto możemy napisać I voto, II voto i III voto?

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
 • ... katolikom miałoby nie być wolno rozmawiać z nimi o Jezusie? Quarto, niech Pan spróbuje przetransponować tę sytuację do Polski: jest to...
 • ... le ultime mie alli 17 per via di Ferrara, da quarto é successo in materia della Religione, la SerenitC V intenderC...
 • ... 2000
  14 Shout
  15 Sil
  16 Silan
  17 Vanish
  18
  Quarto
  98 Inne


  126. Który z płynów do płukania/odplamiaczy kupuje...

Encyklopedia PWN

quarto
[łac. in quarto ‘w ćwiartce’],
jeden z formatów bibliograficznych książki;
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego